Referanslar


Siz ikiyi bir ederseniz, O bir dediğinizi iki etmez...
Enver NUGAY