Eğitim Takvimi

 DKD Gelişim Programı

DKD-GELİŞİM PROGRAMI

              "sessizlik Rahmân’ın dilidir, gerisi kötü bir çeviridir” Mevlana


DKD Gelişim Programı, 15 derslik DKD-Temel Programında başarılı olanların katılabileceği 10 derslik bir programdır.

Bu program, DKD-Temel eğitimi ile kazanılan farkındalık ve donanımların karakterimizde yerleşik hale gelmesi, neredeyse tüm reflekslerimizin bu farkındalık seviyesiyle oluşması ve en mühimi 7/24 sürekli derin farkındalık halinin devam ederek hep öğrenmek, hep fark etmek ve akış ve kabul dengesini daim tutmamızı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu program, neredeyse hiçbir şeyi -boş vermeme disiplini- ile her düşünce, her duygu ve her davranışımızı bile isteye tercih edebilme seviyesinde yaşayabilmeyi vadetmektedir. 

DKD-Gelişim, spiritüel farkındalık kanalının açılmasıyla, bilginin maddi kabuğunun parçalanarak öz bilgi ile buluşmamızı sağlamak için zihinsel, ruhsal ve bedensel bir detoks çalışması yapabilme becerisini edinmemizi hedeflemektedir.

Şablon, kalıp, etiket, blok ve yargılarımızın bize yaşattığı yaşamsal erozyondan kurtulmamızı ve kap ve kalıptan sıyrılmış, durugörü ile dingin yaşayabilmeyi güncel halimiz haline getirebilmeyi gaye edinen DKD-Gelişim, evrendeki dinamik sükûnetin sırları ile buluşabilmemize yardım eder. 

Bu program, neredeyse tamamen içsel ve süptil bir içeriğe sahiptir.

DKD-Gelişim, evrendeki bütünlük ve yekpâreliğin insanı da içine alan muhteşem bir senfoni olduğu gerçeğiyle senkronize olmamızı sağlamayı amaçlamaktadır.

En mükemmel erdem ve değerlerin daha ötesinde gizli olan hazinenin haritasının saklı olduğu yeri, içinizi, büyük bir mesuliyet duygusu ile keşfetme becerisi ile güzelleşen yaşamların mimarı olan DKD-Gelişim, tam anlamıyla bir sükunet eğitimidir.

Evreni yaratan kudretin en büyük işi olan insanı, mana okyanusunda mahir bir dalgıç haline getiren DKD-Gelişim, anlamın en güzel bedeni olan varlığında ne kadar güzellik ve özellik varsa ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.

Kısacası DKD-Gelişim Programı, sükut lehçesini öğrenerek, sükûnet yurdunun bir sâkini olan insana, İlâhî fısıltılara kulak kesilebilmeyi, dünyanın karmaşıklaştırılan hayatında yol ve yön sorunu olmadan fıtratına yazılmış olan menzili göstermeyi esas maksat olarak kabul etmiştir. 

DKD-Gelişim Programı 10 dersten oluşmaktadır.Gelişim ve değişim içeriden başlayan bir süreçtir.
Enver NUGAY