Bireysel Eğitim

 DKD Temel Gelişim Programı

İnsan kimdir ?
Anlam Arayışı
Düş ve Düşünce
Farkındalık Nedir ?
Farkındalık Bilinci
Öz-Ego
Temel İnançlar
Olumlu Düşünce'nin Gücü
Söz Söyleme Sanatı
Etkileme Teknikleri
İçe Dönük Konuşmanın Gücü
Yeni Alışkanlık İnşası
Bilinçaltının Gücü
Dinlemenin Büyüsü
Sessizlikte Gizli Dinginlik Gücü
Akış-İlham ve Çevirimiçi OlmakOlabilmek, bulabilmenin ödülüdür
Enver NUGAY