Bireysel Eğitim


Siz ikiyi bir ederseniz, O bir dediğinizi iki etmez
Enver NUGAY