Eğitim Takvimi

 Kuantum Niyet & Kuantum Şifa

KUANTUM NİYET & KUANTUM ŞİFA


İnsan bedensel yolculuk yapan bir ruhtur.

Aslı ruh olan insanın aslında tüm problemleri en başta kendisini yanlış tanımasından ve yanlış tanımlamasından kaynaklanmaktadır. Zaten tüm yanlışlar başlangıçlarla ilgilidir. Kendini bir beden olarak gören insanın dış dünya ile tüm bağı ve ilişkisi bedensel bir içerikle sınırlı kalmaya mahkum olmaktadır. Bir beden olduğu inancına saplanan insanın, beklentileri, hayalleri, hedef ve korkuları bedensel bir eksende görünüm kazanıyor ve o istikamette gerçek halini alıyor. Şunu söylemek hiç de yanlış olmayacaktır "en büyük yanılgı nedenimiz, bedenimiz”.

Aslının ruh olduğunu, ruhun da İlâhî bir nefes olduğunu, İlâhî olanın hasta olmayacağını ve bozulmayacağını anlayan insan için beden, sadece ruhun kendini ifade ederken, dış dünyayı deneyimlerken ve bir görünüm için kullandığı araçsal bir seviyede varlık olarak anlamını bulacaktır. Bugün modern bilimin özellikle epigenetik çalışmaların hastalıkların yaklaşık yüzde 75’inin düşünsel sebeplere dayandığını tespit ettiğini göz önüne aldığımızda, iyileşme ve şifa çalışmalarının doğru düşünme, doğru algı oluşturma ve doğru duygular konusunda "denge” oluşturmak ile mümkün olduğunu anlamak hiç de zor olmayacaktır.

Hayatın en ideal formu; duygu, düşünce ve kendi varlık algımızla ilgili vicdanî bir denge ile  oluşturulur. Niyet ve şifa ise bu çalışmaların başlangıç ve nihayet aşamalarını ifade eder. Her eylem başlangıçta gerçek bir niyet ister, niyetin yapı taşı ruhsal bir enerji ve yönelimdir. Bu farkındalığı oluşturan kimse daha niyet aşamasındayken mucizelere tanıklık edebilir. Şifa ise, tüm güzellik, enerji, ilham, bilgi ve şifanın kaynağı olan Allah katındadır. Her şeyin hazinesi onun yanında her güzellik kaynak ve memba olarak onun yanındadır. Doğrusunu söylemek gerekirse, tüm farkındalık ve gelişimler bir bilgi türüdür. O bilgiye Hak ile hakkıyla ulaşan herkes amacı ne ise onun bilgisine erer. 

Bu program katılımcılara, niyet ve şifa bilgisine ulaşmak için takip edilmesi gereken gizemli, manevi ve enerjik bir güzergahı göstermeyi hedeflemektedir. İnsanı bu büyük evrenin bir fihriste ve özeti hükmünde yaratan Allah (cc), insanın içine gizlemiş olduğu kaynağın anahtarını bulmamızı istiyor. O anahtar bulunduğunda isteyen şifanın, isteyen farkındalığın, isteyen hikmetin, isteyen de ilhamın kapısını açabilecektir.

Bilinmelidir ki, kim olduğunu hakikaten bilemeyen, kim olduğunu keşfedemeyen bir insan için ne yürünecek esaslı bir yol ne de varılacak hakiki bir menzil vardır.


Ramazan ayında 3’er günlük aralarla geceleri saat 23oo’de yapılacak ve 10 ders sürecek olan "Kuantum Niyet ve Kuantum Şifa” programı, en etkili ve kudsî bir niyetle insanı kaynak ile bağlantılı hale getirerek şifa bilgisi ile buluşmasına vesile oluyor.

Eğitim Platformu ; Google Meet (online)

Olabilmek, bulabilmenin ödülüdür
Enver NUGAY