İnsanlar yaşantılamak istemedikleri şeylere kulaklarını da tıkarlar
Enver NUGAY

Bizden Haberler

Dinamik Dönüşüm Modeli

DİNAMİK DÖNÜŞÜM MODELİ
“Allah’ın yeryüzündeki halifesi “ olan insan, halef olduğu gücün, kudreti ile donatılmıştır…

• İNSANIN ANLAMI VE ANLAM ARAYIŞI…
İnsanın yaratılışı ile başlayan bir arayışı vardır…
Bu arayış, bazen bir ömür sürer…
Aradığı, bir şey de olsa, bir kişi de olsa, özeti bir “anlam”dır…
İnsan, aslında bir anlam arayışı içindedir…
Anlamlı bir şekilde yaşamak için yaratılmış olan insan, yaratılışındaki anlamı bulmak için yaşar!
Bunu bazen bilerek bazen de bilmeden yapar…
Bu anlamı bulamayan, bu anlamla buluşamayan insanın, bulduğu ve buluştuğu hiçbir şey onu mutlu ve huzurlu edemeyecektir…
Bedenimizin,  varlığını devam ettirebilmek için oksijen ile buluşması ne kadar anlamlı ve isabetli ise hayatımızın bir anlamla buluşması da bir o kadar manalı ve isabetlidir…
• KİMSİN, KİMİNSİN?
Kim olduğunu anlamaya çalışan insanın bu arayışı “ kimin”  olduğunu  anlayabilmesi ile taçlanabilecektir…
İnsan, evrenin her zerresini kaplamış ve içine almış olan  “anlam”ın  dışında kalamaz ve tutulamaz!
Zira insan,  varlık ve değeri ile anlam’a beden olmuş, yaratılışa neden olmuş en sevgili muhataptır…
• TAM ZAMANI, TANI ZAMANI!
Yetişmesi, değişmesi, ve öğrenmesi  zaman denilen gizemli akışkan ile olan insanın, varlığı ile buluşturacağı anlamı, ebediyete taşıyacak olan şey;  zamanı anlaması, zamanla anlaması ve zamanla anlaşmasına bağlıdır… Zamandan ve mekandan münezzeh olan bir Zat’a muhatap olmanın yolu, zaman ve mekan ile kurulan tuzaklardan kurtulmasından geçer… Evrenin işleyişindeki kuralların kesin ve keskin olması, insanın niyet,irade,söylem ve eylem süreçlerinde kesin ve keskin olmasını kısaca “net” olmasını gerektirir…
• EVRENSEL MANANIN BİR PARÇASI OL, EVRENSEL OL!
Eğer insan, evrenin, ihtişamlı, isabetli ve hikmetli işleyişinin ahenkli bir parçası olmak istiyorsa, bu kanunları ve kanunları koyan Zat’ı tanımak ve anlamak zorundadır…
Davranış ve eylemlerimizi, kendileri değil, nedenleri anlamlı hale getirir. Zira yüce bir niyet basit bir eylemi evrensel bir değer ile buluşturabilir ve sonsuzluğa koşturabilir. Hiçbir eylem, gerekçesinden daha yüce olamaz! Bu münasebetle insan, davranışlarını gerekçelendirme konusunda ruhsal bir zekaya sahip olmalıdır…
• İLK İLAHİ EYLEM; BİR SÖYLEM!
Evreni, gerçeklik alemine taşıyan iradenin ilk eylemi bir söylemdir…”OL” emri  ile vücut bulan alem, insan için bir gelişim laboratuarı ve hayali hakikate dönüştürmenin sırlarını ders veren bir tecelligahtır…
• GEÇTİĞİN YERİ GELDİĞİN YER SANMA!
Bulunduğu yeri tanımlayamayan ve ona doğru bir ad koyamayan insanın, bulunduğu yer ile doğru ve sağlıklı bir ilişki içinde olması mümkün değildir. Aslında insanın başına gelen  tüm mutsuzluklar ve başarısızlıklar yaşadığı menzili ve tabi olduğu güzergahı  bilemeyişinden kaynaklanmaktadır. Metodolojik bir şekilde düşünüldüğünde, görülür ki; bulunduğunuz yeri ve gittiğiniz yönü bilmiyorsanız, sizi belirsizlikten başka bir şeyin beklemediği  muhakkaktır.
• İNSAN, BEDENSEL YOLCULUK YAPAN BİR RUHTUR!
Varlığımızın belki de en iddialı yanı olan ruhsallığımız, en önemli güç ve özelliklerimizin saklı olduğu bir merkezdir. İnsan, bedensel varlığını tehdit eden ve onun  için sınır olan bir çok şeyden ruhsal gücü sayesinde kurtulur. İnsan, ruhundaki kodları çözmeyi ve anlamayı başardığı takdirde, sonsuzluk aleminin sahibi tarafından, oraya davet edilmiş şerefli bir misafir olduğunu anlayacaktır.  
• DİNAMİZMİN KODLARI
Her an bir iş, bir tecelli ve bir hal üzere olan Yaradan’a muhatap olabilmek, dinamik olmakla mümkündür. İki günü eşit olan zarardadır ifadesi ile işaret edilen hakikat, dinamik ve işlevsel bir ilişkinin şifrelerini vermektedir.
• DOĞANIZIN DUASINA TERCÜMAN OLUN!
İnsan, doğası ile talip olduğu şeylere, duası ile de talip olabilmelidir. Doğanız avazı çıktığı kadar, sonsuzluk, başarı ve mutluluk gibi nidalarda bulunurken, sizler silik ve sönük ve bir o kadar değersiz bir yaşamın figüranı olmayı seçerseniz, sizi yaratan kudrete saygısızlık yapmış olursunuz.
• SİZ İKİYİ BİR EDERSENİZ “O” BİR DEDİĞİNİZİ İKİ ETMEZ!
İnsanı yaratan “BİR”, insanın içi ve dışı ile “bir” olmasını istemektedir. Gelgitlerden, ikilemlerden ve kararsızlıklardan kendini kurtaran insan “bir” olmayı başardığında “BİR”le olmayı da başarır. Siz iki’den kurtulduğunuzda, “BİR” olan sizi hem kutsayacak hem de kutlayacaktır.
Unutmayın! Kendinizi bir uğurda feda edecekseniz bile, önce kendiniz olmak zorundasınız…
“Dinamik Dönüşüm Modeli”  bir eğitim çalışması olarak kişisel gelişimden daha ziyade bir “kişisel dönüşüm” çalışmasıdır. Diğer bir deyişle yaratılış ayarlarınıza tekrar dönüş yapmaktır.  Bu program, sizi var eden ile sizi bir kılan, sizi, siz zannettiğiniz kişi olmaktan kurtarıp yaratıldığınız mükemmel form ile buluşmanızı sağlayan ve en önemlisi Yaratılışınızla muhatap olmaya aday olduğunuz kudretin sahibi ile muhatap kılan anlamlı ve zengin bir programdır.

Kişisel dönüşüm konuşmacıları

Toplam 8 oturum 16 dersten oluşan bu program 8 hafta içinde gerçekleştirilebileceği gibi, 2 günlük bir oturum ile de gerçekleştirilebilir…
İletişim bölümünde irtibat kurabilirsiniz.


Etkinlik ve Eğitim Takvimi

Değişimin Nurlu Anahtarı - DNA

Yaratıcı gücün bedensel varlığımızı bin bir nakış, yüz binler sanat ve milyarlarca şifre ile yaratmış olduğu artık kimse için bir sır değildir. İnsan bedeni öylesine gizemli ve sırlı bir kitap olarak yazılmıştır ki, bugün o sırların keşfedilebilmesi gibi bir imkan ile karşı karşıya bulunmaktayız. Genlerimizin bu süreçte nasıl ve neyden etkilendiğini bilmek elbette hayatımızı kolaylaştıracaktır. DNA-Değişimin Nurlu Anahtarı programı özgün ve mistik içeriği ile bize bu yolu ve bu yolda yol almanın kodlarını sunmaktadır.

inceleyin
Yaşamın Gizli Mimarı - Bilinçaltı

İnsanın yapması gereken en önemli şey, kendisine bu muhteşem krediyi açan ve ihsanda bulunan Yaradan’ının sistemi nasıl çalışıyor anlamak ve yararlanmak. Zaten dikkatli bir şekilde baktığınızda tarihteki inanılmaz tüm icat, keşif ve buluşların hikayelerinde mucize diye adlandırılan detaylar vardır. İşte bu, bilinçaltının gücünü devreye sokabilmiş insanların yaşamış olduğu kolaylık ya da mazhar oldukları ihsan olarak değerlendirilebilir.

inceleyin
Kuantum Niyet & Kuantum Şifa

İnsan bedensel yolculuk yapan bir ruhtur. Aslı ruh olan insanın aslında tüm problemleri en başta kendisini yanlış tanımasından ve yanlış tanımlamasından kaynaklanmaktadır. Zaten tüm yanlışlar başlangıçlarla ilgilidir. Kendini bir beden olarak gören insanın dış dünya ile tüm bağı ve ilişkisi bedensel bir içerikle sınırlı kalmaya mahkum olmaktadır

inceleyin
DKD Gelişim Programı

Bu program, DKD-Temel eğitimi ile kazanılan farkındalık ve donanımların karakterimizde yerleşik hale gelmesi, neredeyse tüm reflekslerimizin bu farkındalık seviyesiyle oluşması ve en mühimi 7/24 sürekli derin farkındalık halinin devam ederek hep öğrenmek, hep fark etmek ve akış ve kabul dengesini daim tutmamızı sağlamayı hedeflemektedir.

inceleyin
KUANTUM DÜŞÜNCE KUR’AN-TUM YORUM

Newton ile temelleri atılan mekanik fizik kuramı, evreni mekanik ve kütlesel bir sistem olarak algılama esası üzerine dayanıyordu. Ağırlık, kütle, yerçekimi ve optik yasaları keşfeden Newton’un mekanik fizik anlayışı daha sonra hem felsefi olarak yaşamsal bir karşılık hem de teknolojik olarak endüstri devriminin oluşmasıyla karşılık bulmuştur.

inceleyin
Bin ben vardır bende benden içeri

Neden hayatımızın en büyük sorunu “istikrarsızlık”tır. Neden defalarca karar değiştirir ya da aldığımız kararları bir türlü uygulayamayız. Ya da neden bazen kendimizi tanıyamayız. Verdiğimiz sözler neden bazen önemini kaybeder. Hayatımızın en önemli şeyi ya da vazgeçilmezimiz olan kişi/lerden nasıl olur da bir anda vazgeçeriz. Neden bazen en yakınlarımızdan “artık seni tanıyamıyorum” benzeri sözler işitiriz.

inceleyin