Eğitim Takvimi

Bin ben vardır bende benden içeri

BİN BEN VARDIR BENDE, BENDEN İÇERU
Enver Nugay ile İnsana Yolculuk
Derin Farkındalık ve Yaratıcı Sessizlik Eğitimi
Neden hayatımızın en büyük sorunu “istikrarsızlık”tır. Neden defalarca karar değiştirir ya da aldığımız
kararları bir türlü uygulayamayız. Ya da neden bazen kendimizi tanıyamayız. Verdiğimiz sözler neden
bazen önemini kaybeder. Hayatımızın en önemli şeyi ya da vazgeçilmezimiz olan kişi/lerden nasıl olur
da bir anda vazgeçeriz. Neden bazen en yakınlarımızdan “artık seni tanıyamıyorum” benzeri sözler
işitiriz.
Cevabı çok basit; çünkü içimizde yüzlerce belki de binlerce “ben” vardır, içimizde farklı farklı ve bazen
birbirine hiç benzemeyen onlarca farklı kimlik olduğunu hiç birimiz inkar edemeyiz.
“İnsan çokluktur”
İnsan aslında çokluk potansiyeli ile yaratılmış ama vazifesi “birlenmek” olan çok özel bir varlıktır.
Adına ne derseniz deyin, huzur, başarı, mutluluk, zenginlik ya da gerçek ve daimi bir tatmin, hepsi
“birlenmek” ile hayatımızda gözüken değerlerdir. Bunun sizin iyi ya da kötü bir olmanızla ya da ahlaklı
ya da ahlaksız biri olmanızla veya çalışkan ya da tembel biri olmanızla hiçbir ilgisi yoktur. Kim hangi
karakter ile olursa olsun, eğer “birlik” sırrına ermiş ve “birlenmiş” ise sözünü ettiğimiz tüm değerler
yaşamının en doğal özellikleri olacaktır.
“Siz bini bir ederseniz, “O” bir dediğinizi iki etmez.
Yaratıcı sistemin yasalarından birisidir. O hiçbir disiplini karşılıksız bırakmaz. Tarih boyunca başarılı
olmuş bilim insanları, mucitler, kaşifler, büyük liderler, komutanlar ve en özel insanlar tüm bu
başarılara ulaşmadan evvel hep aynı şeyi yapmışlar, “birlik ve bütünlük” lerini keşfetmişler. Gerisi ise
hayatın, bu keşfinizden dolayı size sunduğu hediyeler ve nimetler olmuştur.
Bu program içimizdeki “ben”leri tanıma, onların üstlendiği rolleri keşfetme, bizi amacımızdan
uzaklaştıranları ayıklama, gerçek ve bir ben’i oluşturmamızı hedeflemektedir.İçimizde bazen
kahraman, bazen kurban, bazen seyirci ve bazen de saklanan benlerin hangi pozisyonlarda ve neden
ortaya çıktıklarını keşfettiğimizde yaratıcı sistemin sizden olmanızı istediği ben’i çok daha net bir
şekilde görecek ve ona doğru ilerleyeceksiniz.
“BEN”’deki sır, “BİR” olduğunda gözükecektir.
UNUTMA!
Sen, gerçek ve tam bir ben duygusu ile “BEN” diyebildiğinde, tüm evren sana hizmet
edecektir. Zira evrendeki bütünlük ve mükemmellik, muhatabında da aynı özellikleri ister.
12 Oturumluk bu program Şubat 2021’de Google Meet üzerinden günde bir ders olmak
üzere gerçekleştirilecektir.
Katılım Bedeli; 240 TL.
Ön Kayıt İçin; 0 554 171 23 10 ( Büşra Hn.)Etkinlik & Egitim Takvimi

DKD Gelişim Programı

Bu program, DKD-Temel eğitimi ile kazanılan farkındalık ve donanımların karakterimizde yerleşik hale gelmesi, neredeyse tüm reflekslerimizin bu farkındalık seviyesiyle oluşması ve en mühimi 7/24 sürekli derin farkındalık halinin devam ederek hep öğrenmek, hep fark etmek ve akış ve kabul dengesini daim tutmamızı sağlamayı hedeflemektedir.

bunu incelemelisin
KUANTUM DÜŞÜNCE KUR’AN-TUM YORUM

Newton ile temelleri atılan mekanik fizik kuramı, evreni mekanik ve kütlesel bir sistem olarak algılama esası üzerine dayanıyordu. Ağırlık, kütle, yerçekimi ve optik yasaları keşfeden Newton’un mekanik fizik anlayışı daha sonra hem felsefi olarak yaşamsal bir karşılık hem de teknolojik olarak endüstri devriminin oluşmasıyla karşılık bulmuştur.

bunu incelemelisin
Bin ben vardır bende benden içeri

Neden hayatımızın en büyük sorunu “istikrarsızlık”tır. Neden defalarca karar değiştirir ya da aldığımız kararları bir türlü uygulayamayız. Ya da neden bazen kendimizi tanıyamayız. Verdiğimiz sözler neden bazen önemini kaybeder. Hayatımızın en önemli şeyi ya da vazgeçilmezimiz olan kişi/lerden nasıl olur da bir anda vazgeçeriz. Neden bazen en yakınlarımızdan “artık seni tanıyamıyorum” benzeri sözler işitiriz.

bunu incelemelisin
DKD Temel Gelişim Programı

İnsan kimdir ? Anlam Arayışı Düş ve Düşünce Farkındalık Nedir ? Farkındalık Bilinci Öz-Ego Temel İnançlar Olumlu Düşünce'nin Gücü Söz Söyleme Sanatı Etkileme Teknikleri

bunu incelemelisin
İnsanın Keşif Rehberi

İnsanın yaratılışı ile başlayan bir arayışı vardır… Bu arayış, bazen bir ömür sürer… Aradığı, bir şey de olsa, bir kişi de olsa, özeti bir “anlam”dır… İnsan, aslında bir anlam arayışı içindedir… Anlamlı bir şekilde yaşamak için yaratılmış olan insan, yaratılışındaki anlamı bulmak için yaşar! Bunu bazen bilerek bazen de bilmeden yapar… Bu anlamı bulamayan, bu anlamla buluşamayan insanın, bulduğu ve buluştuğu hiçbir şey onu mutlu ve huzurlu edemeyecektir…

bunu incelemelisin
Toplum önünde konuşmanın sırları

İnsanın konuşurken yaydığı enerjinin bir var etme ve üretme enerjisi olduğunu fark etmesiyle birlikte hayatında bir çok mucize ve olağanüstülük gerçekleşmeye başlar. Zira, kelimeler ilahî varlıklardır ve ilahî güce sahiptirler. Bunun farkındalığını yaşayan her insan bu ilahî gücü kullanmaya başlar. Söz Sultanlığı programı gerek entelektüel içeriği ve teorik bilgileri ile gerekse neşeli uygulama ve provaları ile sizleri birer Söz Sultanı olma yolunda sözünü ettiğimiz farkındalık seviyesine ulaştıracaktır.

bunu incelemelisin

İnsanlar yaşantılamak istemedikleri şeylere kulaklarını da tıkarlar
Enver NUGAY