Anlamını kaybeden insan aslında herşeyini kaybetmiştir
Enver NUGAY

Eğitim Takvimi

Bin ben vardır bende benden içeri

BİN BEN VARDIR BENDE, BENDEN İÇERU
Enver Nugay ile İnsana Yolculuk
Derin Farkındalık ve Yaratıcı Sessizlik Eğitimi
Neden hayatımızın en büyük sorunu “istikrarsızlık”tır. Neden defalarca karar değiştirir ya da aldığımız
kararları bir türlü uygulayamayız. Ya da neden bazen kendimizi tanıyamayız. Verdiğimiz sözler neden
bazen önemini kaybeder. Hayatımızın en önemli şeyi ya da vazgeçilmezimiz olan kişi/lerden nasıl olur
da bir anda vazgeçeriz. Neden bazen en yakınlarımızdan “artık seni tanıyamıyorum” benzeri sözler
işitiriz.
Cevabı çok basit; çünkü içimizde yüzlerce belki de binlerce “ben” vardır, içimizde farklı farklı ve bazen
birbirine hiç benzemeyen onlarca farklı kimlik olduğunu hiç birimiz inkar edemeyiz.
“İnsan çokluktur”
İnsan aslında çokluk potansiyeli ile yaratılmış ama vazifesi “birlenmek” olan çok özel bir varlıktır.
Adına ne derseniz deyin, huzur, başarı, mutluluk, zenginlik ya da gerçek ve daimi bir tatmin, hepsi
“birlenmek” ile hayatımızda gözüken değerlerdir. Bunun sizin iyi ya da kötü bir olmanızla ya da ahlaklı
ya da ahlaksız biri olmanızla veya çalışkan ya da tembel biri olmanızla hiçbir ilgisi yoktur. Kim hangi
karakter ile olursa olsun, eğer “birlik” sırrına ermiş ve “birlenmiş” ise sözünü ettiğimiz tüm değerler
yaşamının en doğal özellikleri olacaktır.
“Siz bini bir ederseniz, “O” bir dediğinizi iki etmez.
Yaratıcı sistemin yasalarından birisidir. O hiçbir disiplini karşılıksız bırakmaz. Tarih boyunca başarılı
olmuş bilim insanları, mucitler, kaşifler, büyük liderler, komutanlar ve en özel insanlar tüm bu
başarılara ulaşmadan evvel hep aynı şeyi yapmışlar, “birlik ve bütünlük” lerini keşfetmişler. Gerisi ise
hayatın, bu keşfinizden dolayı size sunduğu hediyeler ve nimetler olmuştur.
Bu program içimizdeki “ben”leri tanıma, onların üstlendiği rolleri keşfetme, bizi amacımızdan
uzaklaştıranları ayıklama, gerçek ve bir ben’i oluşturmamızı hedeflemektedir.İçimizde bazen
kahraman, bazen kurban, bazen seyirci ve bazen de saklanan benlerin hangi pozisyonlarda ve neden
ortaya çıktıklarını keşfettiğimizde yaratıcı sistemin sizden olmanızı istediği ben’i çok daha net bir
şekilde görecek ve ona doğru ilerleyeceksiniz.
“BEN”’deki sır, “BİR” olduğunda gözükecektir.
UNUTMA!
Sen, gerçek ve tam bir ben duygusu ile “BEN” diyebildiğinde, tüm evren sana hizmet
edecektir. Zira evrendeki bütünlük ve mükemmellik, muhatabında da aynı özellikleri ister.
12 Oturumluk bu program Şubat 2021’de Google Meet üzerinden günde bir ders olmak
üzere gerçekleştirilecektir
Ön Kayıt İçin; 0 554 171 23 10 ( Büşra Hn.)Etkinlik ve Eğitim Takvimi

Değişimin Nurlu Anahtarı - DNA

Yaratıcı gücün bedensel varlığımızı bin bir nakış, yüz binler sanat ve milyarlarca şifre ile yaratmış olduğu artık kimse için bir sır değildir. İnsan bedeni öylesine gizemli ve sırlı bir kitap olarak yazılmıştır ki, bugün o sırların keşfedilebilmesi gibi bir imkan ile karşı karşıya bulunmaktayız. Genlerimizin bu süreçte nasıl ve neyden etkilendiğini bilmek elbette hayatımızı kolaylaştıracaktır. DNA-Değişimin Nurlu Anahtarı programı özgün ve mistik içeriği ile bize bu yolu ve bu yolda yol almanın kodlarını sunmaktadır.

inceleyin
Yaşamın Gizli Mimarı - Bilinçaltı

İnsanın yapması gereken en önemli şey, kendisine bu muhteşem krediyi açan ve ihsanda bulunan Yaradan’ının sistemi nasıl çalışıyor anlamak ve yararlanmak. Zaten dikkatli bir şekilde baktığınızda tarihteki inanılmaz tüm icat, keşif ve buluşların hikayelerinde mucize diye adlandırılan detaylar vardır. İşte bu, bilinçaltının gücünü devreye sokabilmiş insanların yaşamış olduğu kolaylık ya da mazhar oldukları ihsan olarak değerlendirilebilir.

inceleyin
Kuantum Niyet & Kuantum Şifa

İnsan bedensel yolculuk yapan bir ruhtur. Aslı ruh olan insanın aslında tüm problemleri en başta kendisini yanlış tanımasından ve yanlış tanımlamasından kaynaklanmaktadır. Zaten tüm yanlışlar başlangıçlarla ilgilidir. Kendini bir beden olarak gören insanın dış dünya ile tüm bağı ve ilişkisi bedensel bir içerikle sınırlı kalmaya mahkum olmaktadır

inceleyin
DKD Gelişim Programı

Bu program, DKD-Temel eğitimi ile kazanılan farkındalık ve donanımların karakterimizde yerleşik hale gelmesi, neredeyse tüm reflekslerimizin bu farkındalık seviyesiyle oluşması ve en mühimi 7/24 sürekli derin farkındalık halinin devam ederek hep öğrenmek, hep fark etmek ve akış ve kabul dengesini daim tutmamızı sağlamayı hedeflemektedir.

inceleyin
KUANTUM DÜŞÜNCE KUR’AN-TUM YORUM

Newton ile temelleri atılan mekanik fizik kuramı, evreni mekanik ve kütlesel bir sistem olarak algılama esası üzerine dayanıyordu. Ağırlık, kütle, yerçekimi ve optik yasaları keşfeden Newton’un mekanik fizik anlayışı daha sonra hem felsefi olarak yaşamsal bir karşılık hem de teknolojik olarak endüstri devriminin oluşmasıyla karşılık bulmuştur.

inceleyin
Bin ben vardır bende benden içeri

Neden hayatımızın en büyük sorunu “istikrarsızlık”tır. Neden defalarca karar değiştirir ya da aldığımız kararları bir türlü uygulayamayız. Ya da neden bazen kendimizi tanıyamayız. Verdiğimiz sözler neden bazen önemini kaybeder. Hayatımızın en önemli şeyi ya da vazgeçilmezimiz olan kişi/lerden nasıl olur da bir anda vazgeçeriz. Neden bazen en yakınlarımızdan “artık seni tanıyamıyorum” benzeri sözler işitiriz.

inceleyin