İnsanlar yaşantılamak istemedikleri şeylere kulaklarını da tıkarlar
Enver NUGAY

Eğitim Takvimi

KUANTUM DÜŞÜNCE KUR’AN-TUM YORUM

Newton ile temelleri atılan mekanik fizik kuramı, evreni mekanik ve kütlesel bir sistem olarak algılama esası üzerine dayanıyordu. Ağırlık, kütle, yerçekimi ve optik yasaları keşfeden Newton’un mekanik fizik anlayışı daha sonra hem felsefi olarak yaşamsal bir karşılık hem de teknolojik olarak endüstri devriminin oluşmasıyla karşılık bulmuştur.

20.yüzyılın başlarında teknolojik olarak da gözlem yapabilme gücü artan insan, maddenin içine ve hatta en küçük parça olarak bildiğimiz atomun alt parçacıklarına göz atabilmeyi başarmıştır. Atom altı dünyada olup bitenleri izleme ile başlayan bu sürece “Parçacık Fiziği” ya da en bilindik adıyla “Kuantum Fiziği” denmiştir.

Atom altı dünyadaki parçacıkların hareketleri başlangıçta her ne kadar nesnel bir şekilde izlense de, orada atomun da içinde olup bitenlerin çok ilginç ve sübjektif tepkiler vermesi, atom altı dünyaya daha büyük gözlerle bakma ihtiyacı doğurdu. Çünkü atom altı dünya gözlenmeye başlandığında oradaki trafik, çok tuhaf bir şekilde bu gözlenme olayından etkileniyor ve parçacıkların hareketleri çok daha farklı yollar izliyor, parçacıklar kuantum sıçrama denen yörünge değişikliklerine gidiyordu.

Tüm bu olup bitenlerin elbette bir anlamı vardı ama başta Max Planck olmak üzere, Einstein, Bohr, Eisenhower gibi fizikçiler olup bitenlerle ilgili aynı yorumları yapmıyor yapamıyorlardı. Bu farklılık bilim çevrelerinde bu üstün zeka sahiplerinin dokunulmazlıkları da hesaba katıldığında çok fazla itiraz görmüyor sonuçta bir kafa karışıklığı kaçınılmaz oluyordu.
Belki de hesaba katamadıkları şey, gözlem yapan kişinin niyet ve bakış açısının gördüklerini tamamen etkilemesi, her gözlem yapan kişinin görmek istediği şeye ilişkin bir düzenlenmenin atom altı dünyada her seferinde yapılıyor olmasıydı.

Evet atom altı dünya da tıpkı evrenin her bir köşesi ve zerresi gibi İlâhî yasalara tâbi idi. Yaratan gücün muradı anlaşılmadan, maddeyi ve o maddenin tâbi olduğu yasaları anlamak mümkün değildir. Zaten Einstein bu açıyı kısmen de olsa yakalamış “merak ettiğim tek şey var, o da Tanrı’nın tüm bunları neden yaptığı” demiştir. Yine Einstein’ın “Tanrı zar atmaz” sözünden hareketle, evrende zerrece tesadüfün olamayacağı gerçeği, bizleri evreni ve maddeyi daha doğru anlama çabasına sokmuştur.

Bu bilim insanları, trafik işareti hükmünde olan maddenin gösterdiği yöne gitmek yerine o trafik işaretini mikroskobun altına yatırmayı ve incelemeyi tercih etmişlerdir.
Kuantum Düşünce, kuantum fiziğine dayandırılan felsefî bir okuma biçimidir. Yani kuantum fiziği ile maddenin en derininde olanların, insanın duygu ve düşünceleri ile etkileşimde olduğu gerçeğini baz alan bir takım bilim insanları, insanın gelişim ve farkındalık süreçlerini bu gerçeklerle ya da bu keşif veya yaklaşımlarla belli prensiplere oturtmaya çalışmışlardır.
Ne yazık ki bu çalışmalar Rönesans ve reform çalışmaları yüzünden din ile arasına büyük bir mesafe koyan batı dünyasında yapıldığı için gerek kuantum fiziği gerekse kuantum düşünce yaklaşımları, dinden ve yaratıcıdan soyutlanarak oluşturulmuş tabiri caizse insan ile evreni baş başa bırakmışlardır.

Ontolojik (varlık bilimi) gerçekler göz ardı edilmiş, insan evrendeki atomlarla elementlerle ve enerjilerle amacına ulaşabileceği söylenen bir kaos ile karşı karşıya bırakılmıştır.
Bizim kültürümüz, bizim inancımız ve değerlerimiz ise batıdan kopyalanarak bizim toplumumuza yapıştırılmaya çalışılan bu yaklaşımlardan dolayı zarar görmüş, insanımız, Allah yerine evren ile muhatap kılınmış, dua etmek yerine olumlama yapmaya terk edilmiş, ibadet yerine ise meditasyon ve yoga gibi bir takım ritüellere yönlendirilmiştir. Bu ise toplumumuzda bir ayrışmaya neden olmuştur. Bu ayrışmadan dolayı, insanın bu alemdeki varlığının en hikmetli gerekçe ve sebeplerini önemseyen insanlarla, konuyu sadece evrenle ve evrensel yasalarla halledebileceğine inanan insanlar arasında derin bir uçurum oluşmuştur.
Kuantum fiziği bir gerçekliktir ama kuantum düşünce denilen felsefî yaklaşımlar tamamen görece yorum ve yaklaşımlardan ibarettir. Bu ayırtı yapamayan insanlar farkında olmadan dinî inançlarından ve yaratıcı ile aralarında kurulması gereken ilişkiden mahrum bırakılmışlardır.

 

Kuantum Düşünce ve Kur’an-tum Yorumlama

Kuantum Teorisi ve Kur'an

 

Kuantum Düşünce ve Kur’an-tum Yorumlama programı, kuantum fiziğinin gerçekleri ile kutsal kitabımız olan Kur’an’daki gerçeklerin barışık bir izahını içermektedir. Bu bağlamda hem kuantum fiziğinin gerçeklerine hem de Kur’an’daki esaslara uygun bir gelişim programı oluşturulmuştur. Mesela, Tekvir suresi 29. Ayette Yaratıcı “..Allah istemedikçe sizler isteyemezsiniz..” buyurmaktadır. Kuantum düşünceye göre canınız ne isterse isteyebilirsiniz ve evren mutlaka isteklerinize cevap verir. Oysa Allah, isteme eylemine bir genişlik ve zenginlik ve en önemlisi ince bir ayar kazandırmıştır. Biz bir şeyler isteyebiliriz ama eğer Allah o isteğin bir karşılığını yaratırsa ancak o zaman isteğimiz değerlenmiş diğer bir ifade ile gerçekleşmiş olur. Bir diğer örnek, kuantum düşünce, düşündüğümüz her şeyin belli proseslerle gerçekleşme potansiyeline sahip olduğunu ifade eder, oysa Kur’an, eylemin ve çabanın önemine dikkat çekmek için Necm suresi 39. Ayette “insan için sadece çalıştığı vardır” buyurmaktadır. Düşünce elbette önemlidir ama yeterli değildir zira Yaratıcı, “sözlerimize kulak verir, duygularımıza önem verir, eylemlerimize cevap verir” .

Bu program 10 ders saatinde bizlere hem kuantum dünyasının prensiplerini hem de Kur’an’ın sırlarını aynı potada sunmayı hedeflemektedir.


Program içeriği;

  • Kuantum Alan
  • Düşünce
  • Düşünce Madde İlişkisi
  • Düşünce-Duygu-Davranış Üçgeni
  • Madde ne kadar maddîdir
  • Var oluş Durumlarımız
  • Olumlama-Dua
  • Biz isteriz ama sadece Allah yaratır
  • Yaratım süreci nasıl işler
  • Bütünlükteki Sır

 


Ön kayıt için; 0 554 171 23 10 ( Büşra hanım)
 (10 Oturum) Yayın Platformu Google Meet Online Canlı Yayın


Etkinlik ve Eğitim Takvimi

Kuantum Farkındalık

Farkındalık Nedir (Bilinenin aksine) Farkındalık Katmanları ( Farkındalık Hiyerarşisi ) Farkındalık Yoksunluğu ve Acı Acı nasıl oluşur ( Istırap) Gözlemci misin, Analizci mi? Yaşam ve Ölüm Döngüsü Zihnin Sağaltılması, Medidatif Uygulamalar İçindeki İnsan Ol Merkez Sensin An ve İnsan Ân'ı tanı, tanımla, anla ve hakkıyla yaşa l! Sırrını Bilmeyene Zaman Zindandır, Bilene Seyran İyiliğini Fark Et, Yol Kolaylaşsın

inceleyin
Değişimin Nurlu Anahtarı - DNA

Yaratıcı gücün bedensel varlığımızı bin bir nakış, yüz binler sanat ve milyarlarca şifre ile yaratmış olduğu artık kimse için bir sır değildir. İnsan bedeni öylesine gizemli ve sırlı bir kitap olarak yazılmıştır ki, bugün o sırların keşfedilebilmesi gibi bir imkan ile karşı karşıya bulunmaktayız. Genlerimizin bu süreçte nasıl ve neyden etkilendiğini bilmek elbette hayatımızı kolaylaştıracaktır. DNA-Değişimin Nurlu Anahtarı programı özgün ve mistik içeriği ile bize bu yolu ve bu yolda yol almanın kodlarını sunmaktadır.

inceleyin
Yaşamın Gizli Mimarı - Bilinçaltı

İnsanın yapması gereken en önemli şey, kendisine bu muhteşem krediyi açan ve ihsanda bulunan Yaradan’ının sistemi nasıl çalışıyor anlamak ve yararlanmak. Zaten dikkatli bir şekilde baktığınızda tarihteki inanılmaz tüm icat, keşif ve buluşların hikayelerinde mucize diye adlandırılan detaylar vardır. İşte bu, bilinçaltının gücünü devreye sokabilmiş insanların yaşamış olduğu kolaylık ya da mazhar oldukları ihsan olarak değerlendirilebilir.

inceleyin
Kuantum Niyet & Kuantum Şifa

İnsan bedensel yolculuk yapan bir ruhtur. Aslı ruh olan insanın aslında tüm problemleri en başta kendisini yanlış tanımasından ve yanlış tanımlamasından kaynaklanmaktadır. Zaten tüm yanlışlar başlangıçlarla ilgilidir. Kendini bir beden olarak gören insanın dış dünya ile tüm bağı ve ilişkisi bedensel bir içerikle sınırlı kalmaya mahkum olmaktadır

inceleyin
DKD Gelişim Programı

Bu program, DKD-Temel eğitimi ile kazanılan farkındalık ve donanımların karakterimizde yerleşik hale gelmesi, neredeyse tüm reflekslerimizin bu farkındalık seviyesiyle oluşması ve en mühimi 7/24 sürekli derin farkındalık halinin devam ederek hep öğrenmek, hep fark etmek ve akış ve kabul dengesini daim tutmamızı sağlamayı hedeflemektedir.

inceleyin
KUANTUM DÜŞÜNCE KUR’AN-TUM YORUM

Newton ile temelleri atılan mekanik fizik kuramı, evreni mekanik ve kütlesel bir sistem olarak algılama esası üzerine dayanıyordu. Ağırlık, kütle, yerçekimi ve optik yasaları keşfeden Newton’un mekanik fizik anlayışı daha sonra hem felsefi olarak yaşamsal bir karşılık hem de teknolojik olarak endüstri devriminin oluşmasıyla karşılık bulmuştur.

inceleyin