Siz ikiyi bir ederseniz, O bir dediğinizi iki etmez
Enver NUGAY

Eğitim Takvimi

DKD Gelişim Programı

Bu program, DKD-Temel eğitimi ile kazanılan farkındalık ve donanımların karakterimizde yerleşik hale gelmesi, neredeyse tüm reflekslerimizin bu farkındalık seviyesiyle oluşması ve en mühimi 7/24 sürekli derin farkındalık halinin devam ederek hep öğrenmek, hep fark etmek ve akış ve kabul dengesini daim tutmamızı sağlamayı hedeflemektedir.

“sessizlik Rahmân’ın dilidir, gerisi kötü bir çeviridir” Mevlana

DKD Gelişim Programı, 15 derslik DKD-Temel Programında başarılı olanların katılabileceği 10 derslik bir programdır.

Bu program, DKD-Temel eğitimi ile kazanılan farkındalık ve donanımların karakterimizde yerleşik hale gelmesi, neredeyse tüm reflekslerimizin bu farkındalık seviyesiyle oluşması ve en mühimi 7/24 sürekli derin farkındalık halinin devam ederek hep öğrenmek, hep fark etmek ve akış ve kabul dengesini daim tutmamızı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu program, neredeyse hiçbir şeyi -boş vermeme disiplini- ile her düşünce, her duygu ve her davranışımızı bile isteye tercih edebilme seviyesinde yaşayabilmeyi vadetmektedir. 

DKD-Gelişim, spiritüel farkındalık kanalının açılmasıyla, bilginin maddi kabuğunun parçalanarak öz bilgi ile buluşmamızı sağlamak için zihinsel, ruhsal ve bedensel bir detoks çalışması yapabilme becerisini edinmemizi hedeflemektedir.

Şablon, kalıp, etiket, blok ve yargılarımızın bize yaşattığı yaşamsal erozyondan kurtulmamızı ve kap ve kalıptan sıyrılmış, durugörü ile dingin yaşayabilmeyi güncel halimiz haline getirebilmeyi gaye edinen DKD-Gelişim, evrendeki dinamik sükûnetin sırları ile buluşabilmemize yardım eder. 

Bu program, neredeyse tamamen içsel ve süptil bir içeriğe sahiptir.

DKD-Gelişim, evrendeki bütünlük ve yekpâreliğin insanı da içine alan muhteşem bir senfoni olduğu gerçeğiyle senkronize olmamızı sağlamayı amaçlamaktadır.

En mükemmel erdem ve değerlerin daha ötesinde gizli olan hazinenin haritasının saklı olduğu yeri, içinizi, büyük bir mesuliyet duygusu ile keşfetme becerisi ile güzelleşen yaşamların mimarı olan DKD-Gelişim, tam anlamıyla bir sükunet eğitimidir.

Evreni yaratan kudretin en büyük işi olan insanı, mana okyanusunda mahir bir dalgıç haline getiren DKD-Gelişim, anlamın en güzel bedeni olan varlığında ne kadar güzellik ve özellik varsa ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.

Kısacası DKD-Gelişim Programı, sükut lehçesini öğrenerek, sükûnet yurdunun bir sâkini olan insana, İlâhî fısıltılara kulak kesilebilmeyi, dünyanın karmaşıklaştırılan hayatında yol ve yön sorunu olmadan fıtratına yazılmış olan menzili göstermeyi esas maksat olarak kabul etmiştir. 

DKD-Gelişim Programı 10 dersten oluşmaktadır

Etkinlik ve Eğitim Takvimi

Kuantum Farkındalık

Farkındalık Nedir (Bilinenin aksine) Farkındalık Katmanları ( Farkındalık Hiyerarşisi ) Farkındalık Yoksunluğu ve Acı Acı nasıl oluşur ( Istırap) Gözlemci misin, Analizci mi? Yaşam ve Ölüm Döngüsü Zihnin Sağaltılması, Medidatif Uygulamalar İçindeki İnsan Ol Merkez Sensin An ve İnsan Ân'ı tanı, tanımla, anla ve hakkıyla yaşa l! Sırrını Bilmeyene Zaman Zindandır, Bilene Seyran İyiliğini Fark Et, Yol Kolaylaşsın

inceleyin
Değişimin Nurlu Anahtarı - DNA

Yaratıcı gücün bedensel varlığımızı bin bir nakış, yüz binler sanat ve milyarlarca şifre ile yaratmış olduğu artık kimse için bir sır değildir. İnsan bedeni öylesine gizemli ve sırlı bir kitap olarak yazılmıştır ki, bugün o sırların keşfedilebilmesi gibi bir imkan ile karşı karşıya bulunmaktayız. Genlerimizin bu süreçte nasıl ve neyden etkilendiğini bilmek elbette hayatımızı kolaylaştıracaktır. DNA-Değişimin Nurlu Anahtarı programı özgün ve mistik içeriği ile bize bu yolu ve bu yolda yol almanın kodlarını sunmaktadır.

inceleyin
Yaşamın Gizli Mimarı - Bilinçaltı

İnsanın yapması gereken en önemli şey, kendisine bu muhteşem krediyi açan ve ihsanda bulunan Yaradan’ının sistemi nasıl çalışıyor anlamak ve yararlanmak. Zaten dikkatli bir şekilde baktığınızda tarihteki inanılmaz tüm icat, keşif ve buluşların hikayelerinde mucize diye adlandırılan detaylar vardır. İşte bu, bilinçaltının gücünü devreye sokabilmiş insanların yaşamış olduğu kolaylık ya da mazhar oldukları ihsan olarak değerlendirilebilir.

inceleyin
Kuantum Niyet & Kuantum Şifa

İnsan bedensel yolculuk yapan bir ruhtur. Aslı ruh olan insanın aslında tüm problemleri en başta kendisini yanlış tanımasından ve yanlış tanımlamasından kaynaklanmaktadır. Zaten tüm yanlışlar başlangıçlarla ilgilidir. Kendini bir beden olarak gören insanın dış dünya ile tüm bağı ve ilişkisi bedensel bir içerikle sınırlı kalmaya mahkum olmaktadır

inceleyin
DKD Gelişim Programı

Bu program, DKD-Temel eğitimi ile kazanılan farkındalık ve donanımların karakterimizde yerleşik hale gelmesi, neredeyse tüm reflekslerimizin bu farkındalık seviyesiyle oluşması ve en mühimi 7/24 sürekli derin farkındalık halinin devam ederek hep öğrenmek, hep fark etmek ve akış ve kabul dengesini daim tutmamızı sağlamayı hedeflemektedir.

inceleyin
KUANTUM DÜŞÜNCE KUR’AN-TUM YORUM

Newton ile temelleri atılan mekanik fizik kuramı, evreni mekanik ve kütlesel bir sistem olarak algılama esası üzerine dayanıyordu. Ağırlık, kütle, yerçekimi ve optik yasaları keşfeden Newton’un mekanik fizik anlayışı daha sonra hem felsefi olarak yaşamsal bir karşılık hem de teknolojik olarak endüstri devriminin oluşmasıyla karşılık bulmuştur.

inceleyin