Eğitim Takvimi

DKD Gelişim Programı

Bu program, DKD-Temel eğitimi ile kazanılan farkındalık ve donanımların karakterimizde yerleşik hale gelmesi, neredeyse tüm reflekslerimizin bu farkındalık seviyesiyle oluşması ve en mühimi 7/24 sürekli derin farkındalık halinin devam ederek hep öğrenmek, hep fark etmek ve akış ve kabul dengesini daim tutmamızı sağlamayı hedeflemektedir.

“sessizlik Rahmân’ın dilidir, gerisi kötü bir çeviridir” Mevlana

DKD Gelişim Programı, 15 derslik DKD-Temel Programında başarılı olanların katılabileceği 10 derslik bir programdır.

Bu program, DKD-Temel eğitimi ile kazanılan farkındalık ve donanımların karakterimizde yerleşik hale gelmesi, neredeyse tüm reflekslerimizin bu farkındalık seviyesiyle oluşması ve en mühimi 7/24 sürekli derin farkındalık halinin devam ederek hep öğrenmek, hep fark etmek ve akış ve kabul dengesini daim tutmamızı sağlamayı hedeflemektedir.

Bu program, neredeyse hiçbir şeyi -boş vermeme disiplini- ile her düşünce, her duygu ve her davranışımızı bile isteye tercih edebilme seviyesinde yaşayabilmeyi vadetmektedir. 

DKD-Gelişim, spiritüel farkındalık kanalının açılmasıyla, bilginin maddi kabuğunun parçalanarak öz bilgi ile buluşmamızı sağlamak için zihinsel, ruhsal ve bedensel bir detoks çalışması yapabilme becerisini edinmemizi hedeflemektedir.

Şablon, kalıp, etiket, blok ve yargılarımızın bize yaşattığı yaşamsal erozyondan kurtulmamızı ve kap ve kalıptan sıyrılmış, durugörü ile dingin yaşayabilmeyi güncel halimiz haline getirebilmeyi gaye edinen DKD-Gelişim, evrendeki dinamik sükûnetin sırları ile buluşabilmemize yardım eder. 

Bu program, neredeyse tamamen içsel ve süptil bir içeriğe sahiptir.

DKD-Gelişim, evrendeki bütünlük ve yekpâreliğin insanı da içine alan muhteşem bir senfoni olduğu gerçeğiyle senkronize olmamızı sağlamayı amaçlamaktadır.

En mükemmel erdem ve değerlerin daha ötesinde gizli olan hazinenin haritasının saklı olduğu yeri, içinizi, büyük bir mesuliyet duygusu ile keşfetme becerisi ile güzelleşen yaşamların mimarı olan DKD-Gelişim, tam anlamıyla bir sükunet eğitimidir.

Evreni yaratan kudretin en büyük işi olan insanı, mana okyanusunda mahir bir dalgıç haline getiren DKD-Gelişim, anlamın en güzel bedeni olan varlığında ne kadar güzellik ve özellik varsa ortaya çıkarmayı hedeflemektedir.

Kısacası DKD-Gelişim Programı, sükut lehçesini öğrenerek, sükûnet yurdunun bir sâkini olan insana, İlâhî fısıltılara kulak kesilebilmeyi, dünyanın karmaşıklaştırılan hayatında yol ve yön sorunu olmadan fıtratına yazılmış olan menzili göstermeyi esas maksat olarak kabul etmiştir. 

DKD-Gelişim Programı 10 dersten oluşmaktadır.

Ücret; 200 TL.

Etkinlik & Egitim Takvimi

DKD Gelişim Programı

Bu program, DKD-Temel eğitimi ile kazanılan farkındalık ve donanımların karakterimizde yerleşik hale gelmesi, neredeyse tüm reflekslerimizin bu farkındalık seviyesiyle oluşması ve en mühimi 7/24 sürekli derin farkındalık halinin devam ederek hep öğrenmek, hep fark etmek ve akış ve kabul dengesini daim tutmamızı sağlamayı hedeflemektedir.

bunu incelemelisin
KUANTUM DÜŞÜNCE KUR’AN-TUM YORUM

Newton ile temelleri atılan mekanik fizik kuramı, evreni mekanik ve kütlesel bir sistem olarak algılama esası üzerine dayanıyordu. Ağırlık, kütle, yerçekimi ve optik yasaları keşfeden Newton’un mekanik fizik anlayışı daha sonra hem felsefi olarak yaşamsal bir karşılık hem de teknolojik olarak endüstri devriminin oluşmasıyla karşılık bulmuştur.

bunu incelemelisin
Bin ben vardır bende benden içeri

Neden hayatımızın en büyük sorunu “istikrarsızlık”tır. Neden defalarca karar değiştirir ya da aldığımız kararları bir türlü uygulayamayız. Ya da neden bazen kendimizi tanıyamayız. Verdiğimiz sözler neden bazen önemini kaybeder. Hayatımızın en önemli şeyi ya da vazgeçilmezimiz olan kişi/lerden nasıl olur da bir anda vazgeçeriz. Neden bazen en yakınlarımızdan “artık seni tanıyamıyorum” benzeri sözler işitiriz.

bunu incelemelisin
DKD Temel Gelişim Programı

İnsan kimdir ? Anlam Arayışı Düş ve Düşünce Farkındalık Nedir ? Farkındalık Bilinci Öz-Ego Temel İnançlar Olumlu Düşünce'nin Gücü Söz Söyleme Sanatı Etkileme Teknikleri

bunu incelemelisin
İnsanın Keşif Rehberi

İnsanın yaratılışı ile başlayan bir arayışı vardır… Bu arayış, bazen bir ömür sürer… Aradığı, bir şey de olsa, bir kişi de olsa, özeti bir “anlam”dır… İnsan, aslında bir anlam arayışı içindedir… Anlamlı bir şekilde yaşamak için yaratılmış olan insan, yaratılışındaki anlamı bulmak için yaşar! Bunu bazen bilerek bazen de bilmeden yapar… Bu anlamı bulamayan, bu anlamla buluşamayan insanın, bulduğu ve buluştuğu hiçbir şey onu mutlu ve huzurlu edemeyecektir…

bunu incelemelisin
Toplum önünde konuşmanın sırları

İnsanın konuşurken yaydığı enerjinin bir var etme ve üretme enerjisi olduğunu fark etmesiyle birlikte hayatında bir çok mucize ve olağanüstülük gerçekleşmeye başlar. Zira, kelimeler ilahî varlıklardır ve ilahî güce sahiptirler. Bunun farkındalığını yaşayan her insan bu ilahî gücü kullanmaya başlar. Söz Sultanlığı programı gerek entelektüel içeriği ve teorik bilgileri ile gerekse neşeli uygulama ve provaları ile sizleri birer Söz Sultanı olma yolunda sözünü ettiğimiz farkındalık seviyesine ulaştıracaktır.

bunu incelemelisin

Oluşumuz ölüşümüze, ölüşümüz oluşumuza işarettir
Enver NUGAY