Oluşumuz ölüşümüze, ölüşümüz oluşumuza işarettir
Enver NUGAY

Eğitim Takvimi

Kuantum Niyet & Kuantum Şifa

İnsan bedensel yolculuk yapan bir ruhtur.

Aslı ruh olan insanın aslında tüm problemleri en başta kendisini yanlış tanımasından ve yanlış tanımlamasından kaynaklanmaktadır. Zaten tüm yanlışlar başlangıçlarla ilgilidir. Kendini bir beden olarak gören insanın dış dünya ile tüm bağı ve ilişkisi bedensel bir içerikle sınırlı kalmaya mahkum olmaktadır. Bir beden olduğu inancına saplanan insanın, beklentileri, hayalleri, hedef ve korkuları bedensel bir eksende görünüm kazanıyor ve o istikamette gerçek halini alıyor. Şunu söylemek hiç de yanlış olmayacaktır “en büyük yanılgı nedenimiz, bedenimiz”.

Aslının ruh olduğunu, ruhun da İlâhî bir nefes olduğunu, İlâhî olanın hasta olmayacağını ve bozulmayacağını anlayan insan için beden, sadece ruhun kendini ifade ederken, dış dünyayı deneyimlerken ve bir görünüm için kullandığı araçsal bir seviyede varlık olarak anlamını bulacaktır. Bugün modern bilimin özellikle epigenetik çalışmaların hastalıkların yaklaşık yüzde 75’inin düşünsel sebeplere dayandığını tespit ettiğini göz önüne aldığımızda, iyileşme ve şifa çalışmalarının doğru düşünme, doğru algı oluşturma ve doğru duygular konusunda “denge” oluşturmak ile mümkün olduğunu anlamak hiç de zor olmayacaktır.

Hayatın en ideal formu; duygu, düşünce ve kendi varlık algımızla ilgili vicdanî bir denge ile  oluşturulur. Niyet ve şifa ise bu çalışmaların başlangıç ve nihayet aşamalarını ifade eder. Her eylem başlangıçta gerçek bir niyet ister, niyetin yapı taşı ruhsal bir enerji ve yönelimdir. Bu farkındalığı oluşturan kimse daha niyet aşamasındayken mucizelere tanıklık edebilir. Şifa ise, tüm güzellik, enerji, ilham, bilgi ve şifanın kaynağı olan Allah katındadır. Her şeyin hazinesi onun yanında her güzellik kaynak ve memba olarak onun yanındadır. Doğrusunu söylemek gerekirse, tüm farkındalık ve gelişimler bir bilgi türüdür. O bilgiye Hak ile hakkıyla ulaşan herkes amacı ne ise onun bilgisine erer.

Bu program katılımcılara, niyet ve şifa bilgisine ulaşmak için takip edilmesi gereken gizemli, manevi ve enerjik bir güzergahı göstermeyi hedeflemektedir. İnsanı bu büyük evrenin bir fihriste ve özeti hükmünde yaratan Allah (cc), insanın içine gizlemiş olduğu kaynağın anahtarını bulmamızı istiyor. O anahtar bulunduğunda isteyen şifanın, isteyen farkındalığın, isteyen hikmetin, isteyen de ilhamın kapısını açabilecektir.

Bilinmelidir ki, kim olduğunu hakikaten bilemeyen, kim olduğunu keşfedemeyen bir insan için ne yürünecek esaslı bir yol ne de varılacak hakiki bir menzil vardır.

 

Ramazan ayında 3’er günlük aralarla geceleri saat 23oo’de yapılacak ve 10 ders sürecek olan “Kuantum Niyet ve Kuantum Şifa” programı, en etkili ve kudsî bir niyetle insanı kaynak ile bağlantılı hale getirerek şifa bilgisi ile buluşmasına vesile oluyor.

Eğitim Platformu ; Google Meet (online)

İletişim        ; 0 554 171 23 10 ( Büşra hn.)Etkinlik ve Eğitim Takvimi

Kuantum Farkındalık

Farkındalık Nedir (Bilinenin aksine) Farkındalık Katmanları ( Farkındalık Hiyerarşisi ) Farkındalık Yoksunluğu ve Acı Acı nasıl oluşur ( Istırap) Gözlemci misin, Analizci mi? Yaşam ve Ölüm Döngüsü Zihnin Sağaltılması, Medidatif Uygulamalar İçindeki İnsan Ol Merkez Sensin An ve İnsan Ân'ı tanı, tanımla, anla ve hakkıyla yaşa l! Sırrını Bilmeyene Zaman Zindandır, Bilene Seyran İyiliğini Fark Et, Yol Kolaylaşsın

inceleyin
Değişimin Nurlu Anahtarı - DNA

Yaratıcı gücün bedensel varlığımızı bin bir nakış, yüz binler sanat ve milyarlarca şifre ile yaratmış olduğu artık kimse için bir sır değildir. İnsan bedeni öylesine gizemli ve sırlı bir kitap olarak yazılmıştır ki, bugün o sırların keşfedilebilmesi gibi bir imkan ile karşı karşıya bulunmaktayız. Genlerimizin bu süreçte nasıl ve neyden etkilendiğini bilmek elbette hayatımızı kolaylaştıracaktır. DNA-Değişimin Nurlu Anahtarı programı özgün ve mistik içeriği ile bize bu yolu ve bu yolda yol almanın kodlarını sunmaktadır.

inceleyin
Yaşamın Gizli Mimarı - Bilinçaltı

İnsanın yapması gereken en önemli şey, kendisine bu muhteşem krediyi açan ve ihsanda bulunan Yaradan’ının sistemi nasıl çalışıyor anlamak ve yararlanmak. Zaten dikkatli bir şekilde baktığınızda tarihteki inanılmaz tüm icat, keşif ve buluşların hikayelerinde mucize diye adlandırılan detaylar vardır. İşte bu, bilinçaltının gücünü devreye sokabilmiş insanların yaşamış olduğu kolaylık ya da mazhar oldukları ihsan olarak değerlendirilebilir.

inceleyin
Kuantum Niyet & Kuantum Şifa

İnsan bedensel yolculuk yapan bir ruhtur. Aslı ruh olan insanın aslında tüm problemleri en başta kendisini yanlış tanımasından ve yanlış tanımlamasından kaynaklanmaktadır. Zaten tüm yanlışlar başlangıçlarla ilgilidir. Kendini bir beden olarak gören insanın dış dünya ile tüm bağı ve ilişkisi bedensel bir içerikle sınırlı kalmaya mahkum olmaktadır

inceleyin
DKD Gelişim Programı

Bu program, DKD-Temel eğitimi ile kazanılan farkındalık ve donanımların karakterimizde yerleşik hale gelmesi, neredeyse tüm reflekslerimizin bu farkındalık seviyesiyle oluşması ve en mühimi 7/24 sürekli derin farkındalık halinin devam ederek hep öğrenmek, hep fark etmek ve akış ve kabul dengesini daim tutmamızı sağlamayı hedeflemektedir.

inceleyin
KUANTUM DÜŞÜNCE KUR’AN-TUM YORUM

Newton ile temelleri atılan mekanik fizik kuramı, evreni mekanik ve kütlesel bir sistem olarak algılama esası üzerine dayanıyordu. Ağırlık, kütle, yerçekimi ve optik yasaları keşfeden Newton’un mekanik fizik anlayışı daha sonra hem felsefi olarak yaşamsal bir karşılık hem de teknolojik olarak endüstri devriminin oluşmasıyla karşılık bulmuştur.

inceleyin