İnsanlar yaşantılamak istemedikleri şeylere kulaklarını da tıkarlar
Enver NUGAY

Eğitim Takvimi

Yaşamın Gizli Mimarı - Bilinçaltı

İnsan öğrenen bir varlıktır. İnsan diğer mahlukların aksine bu dünyaya yetişmiş ve bilen olarak değil öğrenmek ve gelişmek amacı ile gönderilmiştir. Bir ineğin yavrusu doğduktan sadece dakikalar sonra ayağa kalkabilmekte ve çok kısa bir vakitte tüm hayatı boyunca ihtiyacı olan tüm davranış ve becerileri edinebilmektedir. Oysa insanın sadece ayağa kalkabilmesi bile en azından bir senesini alabilmekte, konuşabilmesi, ihtiyaçlarını ifade edebilmesi ve o ihtiyaçların giderilmesini öğrenmesi ise yıllarını almaktadır.

  Tüm bunlar yaratıcı kudretin tanzim ettiği disiplin ve yasalar çerçevesinde gerçekleşmektedir. Bu yasalardan bir tanesi de “bilinçaltı yasasıdır”. Bilinçaltı, insanın hayatına dahil ettiği davranış ve becerilerin refleks seviyesinde ve neredeyse insanın bile fark edemediği bir hız ve kalitede yerine getirilmesini sağlayan çok özel bir yazılım sistemidir. Bir yasanın hayatımızı kolaylaştırması, o yasanın nasıl ve hangi prensiplerle işlediğini bilmek ve o yasanın gereklerini yapmakla mümkündür. Nasıl konuştuğumuza bir göz atar mısınız? Her bir kelime için dilimizin ağzımızın içindeki inanılmaz manevra ve hareketlerine, küçücük bir et parçasının binlerce kelime için hizmete hazır hale gelmesine gerçekten biz mi sebep olduk. Tek bir kelime için dilimizin yaptığı hareketleri ağzımıza yerleştirilmiş olan ve birkaç farklı açıdan çekim yapabilen mikro kameraların görüntülerini ağır çekimle izleme imkanımız olsaydı emin olun şaşkınlıktan dudağımız uçuklardı. Sesin, nefesin ve onları ayrı ayrı harf, hece, kelime ve cümleye dönüştüren düzeneğin oluşturulmasında gerçekten bir payımız olduğunu mu düşünüyorsunuz? Attığımız adımların neredeyse her birinin milimetrik seviyede aynı uzunlukta olmasını her seferinde sağlayan biz miyiz? Ya da göz kapaklarımızı bir günde yaklaşık 30 bin kez açıp kapatan irade bizim mi dersiniz?

   İşte bu ve bunun gibi birçok eylem, davranış ve alışkanlığımız bilinçaltı yasası gereği büyük bir kolaylık ile hayatımızdaki yerini alır ve bir ömür aksamadan devam eder. Şunu söylemek kesinlikle yanlış olmaz, bilinçaltımızın sorumluk alanına girmiş olan her davranış, bilinçaltımız tarafından edinilmiş her beceri tam ve mükemmel bir şekilde yerine getirilir. Hatta bu işlerin bazılarına akıl sır dahi ermez. Sirklerde gösteri yapan akrobat veya animatörlerin sıra dışı yetenekleri de bu kapsamda değerlendirilmelidir.

   Bu eğitim programı sayesinde hayatımıza dahil etmek istediğimiz bir becerinin ( yeni bir dilin öğrenilmesi, bir müzik aletinin kullanılabilmesi ya da mükemmel bir konuşmacı olabilmek vs.) bilinçaltımız tarafından nasıl mucizevi bir şekilde mümkün kılındığını öğreneceğiz. Bilinçaltımız hangi gayret, istek ya da inançları hangi kod, doz ve formda sunulduğunda ciddiye alarak edinmeye karar veriyor bunu öğrenmemizi sağlıyor. Evrendeki kolaylık yasası, o yasayı fark edip aktive edenler için devreye giren bir yasadır. Mesela elinizdeki bir cismin yere düşmesi için yerçekimi yasasının işlemesi gerekir, bunun için de sizin yapmanız gereken tek şey o yasanın işlemesine sebep olacak diğer bir deyişle o yasayı sizin hizmetine sokacak olan hareketi yapmaktır; elinizdeki cismi bırakmak. Sadece bırakarak bir yasanın devreye girip işlediğini görüyorsanız bilmelisiniz ki, insan; istediği ya da isteyebildiği her şeyi mümkün kılabilir. Çünkü insanı yaratan kudret, insanın işini ona kolay kılmak için tüm evreni ve evrendeki her öge ve yasayı insanın hizmetine sunduğunu ifade etmiştir. 

“O göklerde ve yerde olan her şeyi, kendinden bir bağış olarak emrinize vermiştir. Bunda düşünen bir toplum için ibretler vardır.” (Casiye 13) 

   İnsanın yapması gereken en önemli şey, kendisine bu muhteşem krediyi açan ve ihsanda bulunan Yaradan’ının sistemi nasıl çalışıyor anlamak ve yararlanmak. Zaten dikkatli bir şekilde baktığınızda tarihteki inanılmaz tüm icat, keşif ve buluşların hikayelerinde mucize diye adlandırılan detaylar vardır. İşte bu, bilinçaltının gücünü devreye sokabilmiş insanların yaşamış olduğu kolaylık ya da mazhar oldukları ihsan olarak değerlendirilebilir.

   Siz de, hayatınızı bu yasalar ile kolay kılmak ve amaçlarınıza kolayca ulaşmak isterseniz “Yaşamın Gizli Mimarı;Bilinçaltı” programındaki yerinizi alın.

   Bilinçaltınızı bilinç seviyesinde kullanmak isterseniz bekleriz.


10 ders olarak Google Meet ortamında online olarak gerçekleştirilecek ve 
her biri 45 dakika sürecek olan derslerimiz ile yaşamınızda yeni bir sayfa açmanızı değil,
yeni bir yaşamın destansı romanını yazmanızı va’d ediyoruz.

İletişim; 
0 554 171 23 10
( Büşra hanım )
Etkinlik ve Eğitim Takvimi

Kuantum Farkındalık

Farkındalık Nedir (Bilinenin aksine) Farkındalık Katmanları ( Farkındalık Hiyerarşisi ) Farkındalık Yoksunluğu ve Acı Acı nasıl oluşur ( Istırap) Gözlemci misin, Analizci mi? Yaşam ve Ölüm Döngüsü Zihnin Sağaltılması, Medidatif Uygulamalar İçindeki İnsan Ol Merkez Sensin An ve İnsan Ân'ı tanı, tanımla, anla ve hakkıyla yaşa l! Sırrını Bilmeyene Zaman Zindandır, Bilene Seyran İyiliğini Fark Et, Yol Kolaylaşsın

inceleyin
Değişimin Nurlu Anahtarı - DNA

Yaratıcı gücün bedensel varlığımızı bin bir nakış, yüz binler sanat ve milyarlarca şifre ile yaratmış olduğu artık kimse için bir sır değildir. İnsan bedeni öylesine gizemli ve sırlı bir kitap olarak yazılmıştır ki, bugün o sırların keşfedilebilmesi gibi bir imkan ile karşı karşıya bulunmaktayız. Genlerimizin bu süreçte nasıl ve neyden etkilendiğini bilmek elbette hayatımızı kolaylaştıracaktır. DNA-Değişimin Nurlu Anahtarı programı özgün ve mistik içeriği ile bize bu yolu ve bu yolda yol almanın kodlarını sunmaktadır.

inceleyin
Yaşamın Gizli Mimarı - Bilinçaltı

İnsanın yapması gereken en önemli şey, kendisine bu muhteşem krediyi açan ve ihsanda bulunan Yaradan’ının sistemi nasıl çalışıyor anlamak ve yararlanmak. Zaten dikkatli bir şekilde baktığınızda tarihteki inanılmaz tüm icat, keşif ve buluşların hikayelerinde mucize diye adlandırılan detaylar vardır. İşte bu, bilinçaltının gücünü devreye sokabilmiş insanların yaşamış olduğu kolaylık ya da mazhar oldukları ihsan olarak değerlendirilebilir.

inceleyin
Kuantum Niyet & Kuantum Şifa

İnsan bedensel yolculuk yapan bir ruhtur. Aslı ruh olan insanın aslında tüm problemleri en başta kendisini yanlış tanımasından ve yanlış tanımlamasından kaynaklanmaktadır. Zaten tüm yanlışlar başlangıçlarla ilgilidir. Kendini bir beden olarak gören insanın dış dünya ile tüm bağı ve ilişkisi bedensel bir içerikle sınırlı kalmaya mahkum olmaktadır

inceleyin
DKD Gelişim Programı

Bu program, DKD-Temel eğitimi ile kazanılan farkındalık ve donanımların karakterimizde yerleşik hale gelmesi, neredeyse tüm reflekslerimizin bu farkındalık seviyesiyle oluşması ve en mühimi 7/24 sürekli derin farkındalık halinin devam ederek hep öğrenmek, hep fark etmek ve akış ve kabul dengesini daim tutmamızı sağlamayı hedeflemektedir.

inceleyin
KUANTUM DÜŞÜNCE KUR’AN-TUM YORUM

Newton ile temelleri atılan mekanik fizik kuramı, evreni mekanik ve kütlesel bir sistem olarak algılama esası üzerine dayanıyordu. Ağırlık, kütle, yerçekimi ve optik yasaları keşfeden Newton’un mekanik fizik anlayışı daha sonra hem felsefi olarak yaşamsal bir karşılık hem de teknolojik olarak endüstri devriminin oluşmasıyla karşılık bulmuştur.

inceleyin