İnsanlar yaşantılamak istemedikleri şeylere kulaklarını da tıkarlar
Enver NUGAY

Eserleri

Eserleri

Kabirdeki Performansı Artırma Teknikleri - Enver Nugay

Elinizdeki kitap sizi, bir gün öleceğinize ikna etmek ve dünyanın geldiğimiz yer değil, geçtiğimiz bir yer olduğunu ve dünyayı böyle algılayamayanların yaşayacakları sıkıntıdan onları kurtaracak bir ufuk oluşturabilmek amacıyla yazılmıştır. Tüm başarı ve kariyer planlarını dünya hayatıyla sınırlandırmak,  hayatın en potansiyel iddası olan “ sonsuzluğa “ karşı ilgisiz kalmak sağlıklı bir zihnin içine düşmekten çekineceği bir girdaptır. Hayatın doğası, ölümü bir ”virgül“ olarak kabul eder. Ama asla ölüm  bir “nokta” değildir, olamaz da...Gerçek başarı, çok para kazanmak, çok ün kazanmak yada çok hayran edinmek değildir. Gerçek başarı “bir gün öleceğini her gün düşünerek yaşayabilmektir”

Bu kitap, mezar taşınıza yazılacak satırlara sizden başkası karar veremesin diye yazıldı. Bu kitap, hayatınızın devam ettiği her an,ölümü aklınızda tutmanızın yaşamınızın kalitesini artırması için yazıldı.  Bu kitap, hoyrat bir şekilde mezarınıza konulduğunuzda, yolculuğunuzun geri kalan kısmından korkmamanız için yazıldı.  “Elinizdeki kitap sizi, size hayatın tüm güzergah ve evrelerinde rehberlik edebilme gücüne sahip tek bir kitaba yaklaştırmak için yazıldı”

Enver Nugay Kitapları




2. Baskı

1. Baskı

Etkinlik ve Eğitim Takvimi

Kuantum Farkındalık

Farkındalık Nedir (Bilinenin aksine) Farkındalık Katmanları ( Farkındalık Hiyerarşisi ) Farkındalık Yoksunluğu ve Acı Acı nasıl oluşur ( Istırap) Gözlemci misin, Analizci mi? Yaşam ve Ölüm Döngüsü Zihnin Sağaltılması, Medidatif Uygulamalar İçindeki İnsan Ol Merkez Sensin An ve İnsan Ân'ı tanı, tanımla, anla ve hakkıyla yaşa l! Sırrını Bilmeyene Zaman Zindandır, Bilene Seyran İyiliğini Fark Et, Yol Kolaylaşsın

inceleyin
Değişimin Nurlu Anahtarı - DNA

Yaratıcı gücün bedensel varlığımızı bin bir nakış, yüz binler sanat ve milyarlarca şifre ile yaratmış olduğu artık kimse için bir sır değildir. İnsan bedeni öylesine gizemli ve sırlı bir kitap olarak yazılmıştır ki, bugün o sırların keşfedilebilmesi gibi bir imkan ile karşı karşıya bulunmaktayız. Genlerimizin bu süreçte nasıl ve neyden etkilendiğini bilmek elbette hayatımızı kolaylaştıracaktır. DNA-Değişimin Nurlu Anahtarı programı özgün ve mistik içeriği ile bize bu yolu ve bu yolda yol almanın kodlarını sunmaktadır.

inceleyin
Yaşamın Gizli Mimarı - Bilinçaltı

İnsanın yapması gereken en önemli şey, kendisine bu muhteşem krediyi açan ve ihsanda bulunan Yaradan’ının sistemi nasıl çalışıyor anlamak ve yararlanmak. Zaten dikkatli bir şekilde baktığınızda tarihteki inanılmaz tüm icat, keşif ve buluşların hikayelerinde mucize diye adlandırılan detaylar vardır. İşte bu, bilinçaltının gücünü devreye sokabilmiş insanların yaşamış olduğu kolaylık ya da mazhar oldukları ihsan olarak değerlendirilebilir.

inceleyin
Kuantum Niyet & Kuantum Şifa

İnsan bedensel yolculuk yapan bir ruhtur. Aslı ruh olan insanın aslında tüm problemleri en başta kendisini yanlış tanımasından ve yanlış tanımlamasından kaynaklanmaktadır. Zaten tüm yanlışlar başlangıçlarla ilgilidir. Kendini bir beden olarak gören insanın dış dünya ile tüm bağı ve ilişkisi bedensel bir içerikle sınırlı kalmaya mahkum olmaktadır

inceleyin
DKD Gelişim Programı

Bu program, DKD-Temel eğitimi ile kazanılan farkındalık ve donanımların karakterimizde yerleşik hale gelmesi, neredeyse tüm reflekslerimizin bu farkındalık seviyesiyle oluşması ve en mühimi 7/24 sürekli derin farkındalık halinin devam ederek hep öğrenmek, hep fark etmek ve akış ve kabul dengesini daim tutmamızı sağlamayı hedeflemektedir.

inceleyin
KUANTUM DÜŞÜNCE KUR’AN-TUM YORUM

Newton ile temelleri atılan mekanik fizik kuramı, evreni mekanik ve kütlesel bir sistem olarak algılama esası üzerine dayanıyordu. Ağırlık, kütle, yerçekimi ve optik yasaları keşfeden Newton’un mekanik fizik anlayışı daha sonra hem felsefi olarak yaşamsal bir karşılık hem de teknolojik olarak endüstri devriminin oluşmasıyla karşılık bulmuştur.

inceleyin