Multimedya

 İyi İletişim Ailenin Ruhudur 1
Siz ikiyi bir ederseniz, O bir dediğinizi iki etmez
Enver NUGAY