Multimedya

 İyi İletişim Ailenin Ruhudur 2
İnsanlar yaşantılamak istemedikleri şeylere kulaklarını da tıkarlar
Enver NUGAY