Multimedya

 İyi İletişim Ailenin Ruhudur 6
İnsanlar yaşantılamak istemedikleri şeylere kulaklarını da tıkarlar
Enver NUGAY