Multimedya

 İnancın gücü
Siz ikiyi bir ederseniz, O bir dediğinizi iki etmez
Enver NUGAY