Multimedya

 İyi İletişim Ailenin Ruhudur 3
Siz ikiyi bir ederseniz, O bir dediğinizi iki etmez
Enver NUGAY