Multimedya

 İyi İletişim Ailenin Ruhudur 3
Oluşumuz ölüşümüze ölüşümüz oluşumuza işarettir
Enver NUGAY