Multimedya

 İyi İletişim Ailenin Ruhudur 6
Olabilmek, bulabilmenin ödülüdür
Enver NUGAY