Multimedya

 İyi İletişim Ailenin Ruhudur 7
Olabilmek, bulabilmenin ödülüdür
Enver NUGAY