Multimedya

 İyi İletişim Ailenin Ruhudur 7
Oluşumuz ölüşümüze ölüşümüz oluşumuza işarettir
Enver NUGAY